Stichting It Kypmantsje

 
 
 
 

Doelstelling van de stichting  

De stichting ‘It Kypmantsje’ heeft ten doel:

• het verlenen van financiële steun door middel van geldelijke uitkeringen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, wetenschappelijke of anderszins het algemeen nut beogende instellingen.