Stichting It Kypmantsje

 
 
 
 

Algemene gegevens

Naam:  Stichting ‘It Kypmantsje’
Andere handelsnamen: n.v.t.
Telefoonnummer: n.v.t.
Nummer Kamer van Koophandel: 04083833
RSIN/Fiscaal nummer: 817190478
Postadres: Meerstraat  51, 7815 XB  Emmen